Chi tiết

Thông báo kết quả đăng ký KLHT HK1 NH22-23 (đợt 1) và Thời gian mở cổng thông tin đăng ký đợt 2

 Căn cứ Kế hoạch đăng ký KLHT HK1 NH2022-2023 và kết quả đăng ký đợt 1, phòng Đào tạo thông báo:

 

1. Kết quả đăng ký KLHT HK1 NH22-23 (đợt 1) 

  - Danh sách các học phần/lớp học bị hủy do không đủ số lượng mở lớp (Xem tại đây)

  - Danh sách sinh viên các lớp bị hủy.   (Xem tại đây)

  - Danh sách sinh viên chưa đăng ký đợt 1.    (Xem tại đây)

Tải về các file excel

2. Thời gian mở cổng thông tin đăng ký đợt 2: từ 21h00 ngày 15/7/2022 đến 17h00 ngày 17/7/2022.

Các thông báo khác