Chi tiết

Hướng dẫn lựa chọn lớp học phần và một số lưu ý khi đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

1. Hướng dẫn lựa chọn lớp học phần

Chi tiết xem tại đường link: /Uploads/files/4_HƯỚNG DẪN CHỌN LỚP HP HK1_2022-2023.pdf

2. Một số lưu ý đối với sinh viên khi đăng ký KLHT học kỳ 1 năm học 2021-2022

Chi tiết xem tại đường link: /Uploads/files/2_MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ KLHT HK1_2022-2023.pdf

Các thông báo khác