Chi tiết

DANH SÁCH XẾP LỚP SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

SINH VIÊN CÁC LỚP ĐẠI HỌC XEM DANH SÁCH ĐÃ ĐƯỢC KHOA XẾP LỚP THEO DANH SÁCH GỬI KÈM. THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ TRÊN CỔNG THÔNG TIN TỪ 19-22/01/2022 ĐÚNG QUY ĐỊNH

1. DANH SÁCH XẾP LỚP KHOA CÔNG NGHỆ MAY

2. DANH SÁCH XẾP LỚP KHOA THỜI TRANG

3. DANH SÁCH XẾP LỚP KHOA KINH TẾ

4. DANH SÁCH XẾP LỚP KHOA CƠ ĐIỆN

5. DANH SÁCH XẾP LỚP KHOA CN SỢI DỆT

Các thông báo khác