Chi tiết

MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ KLHT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ KLHT HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

1. Thời gian mở cổng thông tin đào tạo đăng ký KLHT lần 1

- Đối tượng: Sinh viên đăng ký lần đầu + học lại + học cải thiện

- Thời gian:

* Các lớp DH khóa 4,5+DHLT khóa 2: Từ 21h00 ngày 17/12/2020 đến 17h00 ngày 19/12/2020

* Các lớp DH khóa 2,3: Từ 21h00 ngày 19/12/2020 đến 17h00 ngày 21/12/2020

Lưu ý: Sinh viên cần đăng ký đúng thời gian mở cổng thông tin, sau thời gian quy định hệ thống đăng ký sẽ tự đóng.

2. Thời gian xem kết quả đăng ký lần 1: Từ ngày 23/12 - 28/12/2020

Sinh viên xem kết quả đăng ký lần 1, thông báo những học phần được mở/ bị hủy (do không đủ điều kiện mở lớp) tại website trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (http://hict.edu.vn/), và cổng thông tin đào tạo (http://daotao.hict.edu.vn/).

Sinh viên tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến kết quả đăng ký nếu không thường xuyên theo dõi thông báo trong thời gian quy định.

Lưu ý: Sinh viên so sánh lớp học phần đã đăng ký với danh sách học phần được mở/hủy, nếu thuộc những lớp bị hủy phải đăng ký lại vào các lớp khác, đăng ký đổi sang học phần khác nếu còn chỗ trống.

3. Thời gian mở cổng thông tin đào tạo đăng ký KLHT lần 2:

- Đối tượng: Sinh viên chưa đăng ký thành công lần 1

- Thời gian: Từ 21h00 ngày 29/12/2020 đến 17h00 ngày 31/12/2020

Lưu ý: Sinh viên cần đăng ký đúng lịch mở cổng thông tin, sau thời gian quy định hệ thống đăng ký sẽ tự đóng.

Từ ngày 02/01/2021 đến ngày 04/01/2021, sinh viên xem kết quả đăng ký lần 2 tại website trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội và Cổng thông tin đào tạo.

4. Điều chỉnh kết quả đăng ký KLHT

- Đối tượng: Sinh viên bị điều chỉnh xếp hạng sau khi có kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ Đăng ký bổ sung với sinh viên xếp hạng bình thường nhưng chưa đăng ký đủ số tín chỉ.

+ Rút bớt đối với sinh viên xếp hạng yếu nhưng đăng ký thừa số tín chỉ theo quy định.

- Thời gian:

* DH khóa 2,3,4: Từ 21h00 ngày 04/3/2021 đến 17h00 ngày 06/3/2021

* DH khóa 5+DHLT khóa 2: Từ 21h00 ngày 25/3/2021 đến 17h00 ngày 27/3/2021

5. Một số lưu ý đối với sinh viên khi đăng ký KLHT

5.1. Lựa chọn lớp học phần phù hợp:

- Sinh viên cần tham khảo bản “Hướng dẫn chọn lớp học phần” gửi kèm. Để tránh trùng tiến độ nên lựa chọn các lớp HP theo từng nhóm lớp đã gợi ý.

-  Cần lựa chọn các học phần trong chương trình đào tạo đúng ngành học, đúng chuyên ngành đã đăng ký, đúng theo theo tiến trình học toàn khóa đã dự kiến.

- Lựa chọn học phần đảm bảo điều kiện tiên quyết. Những học phần tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ 4.0 trở lên thì sẽ phải huỷ lớp học phần không đảm bảo điều kiện tiên quyết đã đăng ký.

- Cần lựa chọn số tín chỉ đăng ký đúng quy định theo xếp hạng học lực

  + Học lực yếu: Tối thiểu: 10TC, tối đa: 14TC

  + Học lực bình thường: Tối thiểu 14TC

- Lựa chọn các lớp học phần không bị trùng lịch học

- Ưu tiên lựa chọn trước các HP chuyên ngành, HP có số lượng lớp mở ít; HP là tiên quyết của các học phần bố trí ở kỳ liền sau; HP chưa đạt

- Lựa chọn các lớp học phần có thời gian học, giảng viên theo nhu cầu bản thân

5.2. Đăng ký học lại:

- Đối với các học phần bắt buộc, nếu bị điểm dưới 4.0, sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó;

- Đối với học phần tự chọn, nếu bị điểm dưới 4.0, sinh viên đăng ký học lại học phần đó hoặc đăng ký học phần tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.

5.3. Đăng ký học cải thiện điểm:

- Đối với các học phần đạt điểm từ 4.0 đến dưới 5.5, sinh viên được đăng ký học lại học phần đó để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ.

5.4. Một số lưu ý khác:

- Phải tự sắp xếp thời gian đăng ký cho phù hợp, đăng ký đúng thời gian quy định. Nên chủ động đăng ký sớm để lựa chọn được lớp học phần phù hợp.

Ngoài thời gian quy định, sinh viên phải tự chịu trách nhiệm nếu không đăng ký thành công hoặc đăng ký sai, thiếu học phần, tín chỉ.

- Phải tuyệt đối bảo mật tài khoản và mật khẩu, nếu thao tác trên những thiết bị dùng chung, cần thoát tài khoản đăng nhập sau khi không sử dụng để tránh lộ thông tin, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng tài khoản của mình.

- Sau khi hoàn thành đăng ký theo từng đợt, sinh viên cần:

+ Thường xuyên theo dõi trên website trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (http://hict.edu.vn/), và cổng thông tin đào tạo (http://daotao.hict.edu.vn/) các thông báo về kết quả đăng ký, lớp được mở/hủy để điều chỉnh đăng ký cho phù hợp.

+ In và lưu lại kết quả đã đăng ký thành công;

+ Kiểm tra lại thời khóa biểu các học phần trong kỳ đã đăng ký, nếu phát hiện trùng lịch học cần phản hồi ngay về phòng Đào tạo (phòng 107- nhà C1).

Phòng Đào tạo chỉ giải quyết trong thời gian đăng ký của sinh viên. Ngoài thời gian trên, sinh viên tự chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

 

Các thông báo khác