Chi tiết

THÔNG BÁO CHUYỂN LỊCH HỌC SÁNG NGÀY 09/10/2023 SANG NGÀY 07/10/2023

 Căn cứ Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 & công bố quyết định trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội và Kết luận của đ/c Hiệu trưởng tại cuộc họp rà soát công tác tổ chức chiều ngày 04/10/2023.
   Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh tiến độ như sau:
   Lịch học sáng ngày 09/10/2023 (thứ Hai, tuần 09) được chuyển tương ứng sang sáng ngày 07/10/2023 (thứ Bảy, tuần 08).
 
Các thông báo khác