Chi tiết

Hướng dẫn lựa chọn lớp học phần và một số lưu ý khi đăng ký KLHT học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên khóa 5,6,7)

Các thông báo khác