Chi tiết

THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ KLHT HK2 NĂM HỌC 2022-2023 (dành cho sinh viên DH-K4,5,6)

Chi tiết xem tại đây!

Các thông báo khác